آخرین اخبار تنش زدایی ایران و آمریکا

اکوایران: واعظ گفت: «این واقعاً به نفع هر دو طرف است که سعی کنند از زمانی که توانسته‌اند بخرند، برای بحث در مورد عناصر یک توافق جایگزین استفاده کنند تا در صورت انتخاب مجدد بایدن، آن را به سرعت نهایی و اجرایی کنند».
اکوایران: به گفته مقامات و تحلیلگران، اعلام توافق مبادله زندانیان بین ایالات متحده و ایران می‌تواند چشم انداز همکاری دیپلماتیک بیشتر، از جمله در جهت هدف دیرینه دولت بایدن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را افزایش دهد.
اکوایران: در حالی که مسیر حرکت فعلی برنامه هسته‌ای ایران خطر یک درگیری مستقیم را افزایش داده است، چنین اقداماتی در جهت تنش زدایی می‌تواند احتمال این که ایالات متحده یا اسرائیل تصمیم بگیرند که اقدام نظامی برای جلوگیری از گریز هسته‌ای ایران ضروری است را کاهش دهد.
۱