پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • صف برای واکسن های رو به انقضا

    اقبال زیاد مردم برای سفر به ارمنستان برای تزریق واکسن آیا این سوال را برای شما ایجاد نکرد که ارمنستان این همه واکسن را از کجا تامین کرده است؟

    ۰ مشاهده ۰۳:۰۷
۱