آخرین اخبار تورم اجاره نقاط شهری 1401

اکوایران: تورم اجاره در ماه خرداد به بالاترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسیده و خیز افزایشی برداشته است. تورم ماهانه در نقاط شهری برابر با 3 درصد ثبت شده که از این شاخص در تهران 0.3 واحد درصد بیشتر بوده است.
رشد قیمت مسکن در میانه بهار اتفاق مهم بازار مسکن تهران بوده است. اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم اجاره در بالاترین سطح سال های اخیر قرار داشته و با رشد ماهانه 2 درصدی مواجه شده است. سه دلیل می تواند ریشه افزایش قیمت اجاره در این مقطع باشد.
۱