آخرین اخبار تورم خرداد 1401

ارزش هر تراکنش بانکی در کشور سیری صعودی پیدا کرده و رکورد دو ساله زده است. برخی این رشد را در نتیجه افزایش تورم و رشد سطح عمومی قیمت ها دانسته که موجب شده تا ارزش اسمی هر تراکنش اسمی صعودی شود این در حالی است که تعداد تراکنش ها افتی 11 درصدی را نسبت به پایان سال 1400 داشته است.
تورم خرداد ماه رکوردهای چند دهه ای را در اقتصاد ایران شکست.
تورم خرداد ماه تمامی رکوردها را شکست.
تورم ماهانه خرداد 1401 بالاترین سطح تورم را در سال های اخیر ثبت کرد. بانک مرکزی در واکنش به رشد قیمت ها متهمان رکوردزنی تورم در این مقطع را نام برده و اخبار منفی تورمی را دلیل مهمی در رشد انتظارات تورمی وتاثیر آن در بازار دانست.
بررسی تورم ماهانه ایران نشان از وضعیت صعودی این شاخص در کشور داشته است. در تفکیک اقلام تورمی در ایران مشاهده می شود بیشترین میزان تورم در بعد ماهانه پس از جنگ در آخر بهار 1401 ثبت شده که در این میان «روغن‌ها و چربی‌ها» بالاترین سطح را داشته‌اند. این تورم طبق برآوردهای مرکز آمار معادل با 200 درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت این گروه در فاصله یک ماه سه برابر شده است.
حذف یارانه از قیمت خوراکی ها در سال جاری خود را در تورم خرداد ماه نشان داد. به عبارت دیگر افزایش تورم خوراکی ها موجب شد تا گروه های کم در آمدتر جامعه تورم بالاتری را تجربه کنند. در همین خصوص براساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه ای دهک های اول و دوم بیش از 60 درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح را در سال های اخیر داشته است.
شاخص تورم در کشور در حال جابه جا کردن رکوردهای عجیبی است!
در حالی که آمار تورم در بازارهای جهانی یکی از اصلی ترین فاکتورهای سیگنال دهنده به بازارها است، در ایران این عامل تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته است.
در حالی که تورم کشور در حالت عادی نیز ماه ها است که به روند فزاینده خود ادامه می دهد تورم ماه خرداد رکورد چند دهه ای تورم را شکست.
۱