آخرین اخبار تورم مرکز آمار

اکوایران: وضعیت شاخص فلاکت در سال های اخیر صعودی بوده و در پایان سال گذشته به رکورد ده ساله رسیده است. این در حالی است که کمترین میزان این شاخص در سال 1395 و پس از به نتیجه رسیدن برجام رخ داده بود.
اکوایران: دو بازوی آماری در ایران، دو رقم مختلف از یک شاخص مهم را به تصویر کشیده‌اند. بررسی تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در سه سال اخیر نشان می‌دهد «تورم نقطه‌ای» اعلامی بانک مرکزی در سال 99 بیشتر از مرکز آمار بوده اما در ادامه این روند معکوس شده است.
اکوایران: رئیس کل پیشین بانک مرکزی با مقایسه نرخ تورم تحویل داده به دولت رئیسی، با عملکرد تورمی این دولت در پایان ماه گذشته، از مدیریت دولت در حوزه ثبات اقتصادی انتقاد کرد و کنایه‌ای هم به تیترزنی رسانه‌های دولتی زد.
اکوایران: «تورم در کشور مسیری صعودی را دنبال کرده است.»؛ چیزی که دماسنج تورمی مرکز آمار ایران مبین آن است. این در حالی است که این ابزار در بانک مرکزی از ارقام جدیدی رونمایی کرده و اعلام داشته که این شاخص مهم اقتصادی، برخلاف جهت آمارهای مرکز آمار، از حیث نقطه ای 4.4 واحد درصد و از حیث سالانه 19 واحد درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر دمای این شاخص مهم در تابلوی بانک مرکزی سردتر شده است.
تورم مرکز آمار از مسکن تهران شهریور ماه تفاوت های قابل تاملی با رشد قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد. طبق داده های مرکز آمار تب قیمت ها در بازار مسکن تهران بالا رفته و از هر جهت تورم مسکن پایتخت خیز برداشته است. ریشه تمایز آماری را برخی در شیوه محاسبه متغیرهای این دو مرکز می دانند.
۱