آخرین اخبار تولید نفت اوپک

اکوایران‌: آمارها نشان می‌دهد میزان عرضه نفت روسیه در ژانویه مطابق با تعهد این کشور به سازمان اوپک بوده است.
اکوایران: عربستان سعودی اعلام کرده تصمیم این کشور برای توقف افزایش ظرفیت تولید نفت به دلیل تغییر این کشور به سوی انرژی‌های پاک بوده است.
اکوایران: امارات متحده عربی در روزهای آینده میزبان «اجلاس ادیپک» - بزرگترین کنفرانس انرژی خاورمیانه - خواهد بود که محوریت آن مقابله با تغییرات اقلیمی است. امارات دو ماه دیگر نیز از اجلاس مبارزه با تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد میزبانی می‌کند. اما اعطای میزبانی این اجلاس به امارات به عنوان کشوری مهم در تولید نفت،‌ انتقادات فراوانی به همراه داشته است.
۰۱:۱۵
عربستان سعودی با کاهش داوطلبانه عرضه نفت تأثیر به سزایی در افزایش قیمت انرژی داشته است.
۱