آخرین اخبار ثبات مالی

۰۱:۱۴
رگولاتوری نهادهای پولی یکی از کلیدی‌ترین مباحث در حوزه ثبات مالی است. این قدرت و توانمندی رگولاتوری است که زمین بازی را برای بانک‌ها و موسسات مالی چنان فراهم می‌کند تا ضمن رقابت میان آنان ثبات سیستم حفظ شده و در عین حال سیاستگذار پولی به شکلی روان به اهداف خود برسد.
۰۴:۲۳
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت کسری بودجه دولت، کنترل تورم و وضعیت انتشار اوراق بدهی به اکوایران گفته: دولت در سال گذشته بنا به ادای معاون برنامه و بودجه بین 700 تا 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است .
۱