آخرین اخبار جنگ اروپایی

هفته‌نامه اکونومیست، طرح و داستان جلد شماره این هفته خود را به بحران اوکراین-روسیه-ناتو، و گفتگوهای پیش رو میان غرب و مسکو اختصاص داده و در سرمقاله خود استدلال می‌کند که «تهدید روسیه علیه اوکراین بعید است که ناتو را وادار به عقب نشینی کند. در واقع ممکن است اثر معکوس داشته و احتمال تعدی مسکو به خاک اوکراین، فرصتی برای تقویت امنیت اروپا ایجاد کرده باشد».
۱