آخرین اخبار جنگ تجاری آمریکا و چین

اکوایران: اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه، قصد دارد برای جلوگیری از وارداتِ ارزانِ خودروهای الکتریکی چینی به این اتحادیه، برای آن‌ها تعرفه اعمال کند؛ اما کارشناسان معتقدند این اقدام مانند یک شمشیر دولبه است.
اکوایران: جنگ تجاری میان آمریکا و چین و محدودیت‌های چین در زمان همه‌گیری کرونا که باعث شد زنجیره تأمین لوازم الکترونیکی در جهان با مشکل جدی روبه‌رو شود،‌ باعث شده شرکت‌های مستقر در این کشور از جمله شرکای شرکت اپل، به فکر گسترش فعالیت خود به خارج از مرزهای چین باشند.
اکو ایران: به باور جوزف روزن، تحلیلگر برجسته روابط بین‌الملل روابط منحصر به فرد اسرائیل و ایالات متحده نه تنها در ارزش های مشترک دو بازیگر، بلکه در همکاری علمی و عملی‌شان در بسیاری از حوزه ها از نظامی و امنیتی گرفته تا دیپلماسی و تجاری، ریشه دارد. با این حال از منظر پکن، بازیگری که به خوبی از ماهیت روابط نزدیک اسرائیل و آمریکا آگاه است، تل اویو به سان شریکی است، نسبتاً جذاب.
اکوایران: وزیـر بازرگانـی دولـت بایـدن اعلام کـرد، رئیـس جمهـور آمریکا به دنبال بازبینی تعرفـه هـای اعـلام شـده روی کالای چیـنی در دوره دولـت ترامـپ است و سعی دارد تا راهی بـرای کاهـش تعرفـه‌هـا علیـه ایـن کشـور درنظر گیرد.
۱