آخرین اخبار حاکمیت ایران

۰۲:۳۶
دکتر مرضیه قبادی، مدرس دانشگاه در خصوص راهکار ایران برای حل و فصل اختلافاتی که به دنبال ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه مطرح شده می‌گوید:« برای حل و فصل اختلافات در نظام بین‌الملل، روش‌های سیاسی و حقوقی وجود دارد؛ روش‌های سیاسی مانند مذاکره، سازش، پایمردی و کمیسیون حقیقت‌یاب و روش حقوقی، ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان‌های داوری است.»
۱