آخرین اخبار حسن معتمدی

۰۱:۲۲:۱۷
نگهبان پول ملی ایران شان سابق را ندارد و حتی نسبت به گذشته نیز تضعیف شده است. به همین علت است که می‌بینیم حیطه بانکداری و مقررات مربوط به آن در انحصار بانک مرکزی قرار ندارد. در خصوص نظارت بر بانک‌های کشور هم مجلس مقررات وضع می‌کند، هم دولت.
۰۱:۱۴
رگولاتوری نهادهای پولی یکی از کلیدی‌ترین مباحث در حوزه ثبات مالی است. این قدرت و توانمندی رگولاتوری است که زمین بازی را برای بانک‌ها و موسسات مالی چنان فراهم می‌کند تا ضمن رقابت میان آنان ثبات سیستم حفظ شده و در عین حال سیاستگذار پولی به شکلی روان به اهداف خود برسد.
۰۲:۵۱
افشای لیست ابربدهکاران مبتنی بود بر قانون بودجه که به عقیده برخی نواقص بسیار داشت. این قانون به شکل بسیار کوتاهی نوشته شده و به نظر می‌رسد تعجیلی در نوشتن آن وجود داشته است. از طرف دیگر به گمان کارشناسان همین قانون موجز نیز به درستی اجرا نشده است.
۵۴:۴۱
چند روز پیش بود که لیستی منتشر شد و حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت. حامیان دولت معتقد بودند که گام مهمی در جهت شفافیت برداشته شده و این شروعی است بر اصلاح نظام بانکی.
۱