آخرین اخبار حکمتعلی مظفری

۰۶:۱۰
رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه درخواست تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان عدالت، گفت: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء، حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.
۰۸:۱۸
رئیس دیوان عدالت اداری با انتقاد از وضعیت مدارس کشور، گفته «کاری کردیم که مدارس دولتی قوانین را کنار گذاشته‌اند. شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هرچه معلم خسته و بی‌انگیزه وجود دارد، به مدارس دولتی می‌فرستند.»
۱