آخرین اخبار خانه صمت جوانان ایران

اکوایران: دبیرکل خانه صمت جوانان ایران می‌گوید: صنعت لیتیوم نیاز به تکنولوژی ویژه‌ای ندارد. برخی از شرکت‌های چینی هم برای فعالیت در بخش لیتیوم در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، اما تا زمانی که ساختار بر همین منوال باشد و مشکلات فعلی باقی بماند، معادن لیتیوم هم به سرنوشت دیگر مواد معدنی دچار خواهد شد.
۰۲:۰۳
احسان پیری دبیر کل خانه صمت جوانان ایران با اشاره به عملکرد معاونت معدنی وزارت صمت در دولت سیزدهم، اظهار کرد: در ابتدای دولت سیزدهم ساختار وزارت صمت با تغییراتی همراه شد.
۰۳:۴۹
دبیرکل خانه صمت جوانان ایران با اشاره به پتانسیل بخش معدن اظهار کرد: ما پتانسیل بسیار خوبی در بخش ذخایر معدنی داریم، اما ساختار صادراتی ما با مشکلاتی همراه است و تا زمانی که دولت در بازار دخالت کند، سرمایه‌گذار نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد.
۱