آخرین اخبار خط اعتباری بانک مرکزی

اکوایران: بانک مسکن بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی توانست 10 همت خط اعتبار ی از بانک مرکزی دریافت کند که نرخ سود آن 10 درصد است.
اکوایران: در مجموع طی هشت ماهه نخست امسال معادل 163 هزار و 300 میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها پرداخت شده که دو بانک دولتی سپه با سهم تقریبا 44 درصدی و کشاورزی با سهم تقریبا 42 درصدی بخش قابل توجهی از خطوط اعتباری بانک مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند.
اکوایران: بانک مرکزی طی هفت ماهه نخست امسال بیش از 155 همت را در قالب 9 خط اعتباری به پنج بانک کشاورزی، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران پرداخت کرده که حجم قابل توجهی از آن با تضمین‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است. 10 همت نیز در این مقطع با ضمانت سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران تعلق گرفته است.
۱