آخرین اخبار خودروهای فرسوده

۰۱:۲۸
شرکت های خودروساز طی سال های اخیر سه بار ملزم به حضور در پروژه اسقاط خودروهای فرسوده شده اند اما هر بار به نوعی از زیر بار اسقاط فرسوده ها شانه خالی کرده اند.
اکو ایران : جدیدترین اظهارنظر صمت درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده منتشر شد.
۰۱:۲۱
مصوبه صمت برای تغییر در نحوه حضور شرکت های خودروساز در پروژه اسقاط با انتقاد اسقاط کاران روبرو شده است.
۰۱:۰۲
اکوایران: کارشناسان ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده به از رده خارج کردن خودروهای در اختیار خود را شاه کلید اسقاط خودرو می‌دانند.
۰۰:۴۸
چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می گذرد، این مساله بیش از همه تاثیر منفی خود را روی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گذاشته است.
اکو ایران : یک نماینده مجلس پیشنهادی را برای واگذاری خودروی رایگان به مردم ارائه کرد.
۴۰:۵۲
اسقاط خودروهای فرسوده طی چهار سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو به کما رفت.
اکو ایران : اعضای کمیسیون صنایع نرخ اسقاط خودرو را بالا بردند.
اکو ایران : سومین عرضه از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هفته جاری عملیاتی می شود.
اکو ایران : اسقاط خودروهای فرسوده در لایحه بودجه سال آینده دیده شد.
۱ ۲