آخرین اخبار خودروهای چینی

۰۰:۳۳
سامانه یکپارچه خودرو در سال جاری میزبانی از محصولات برندهای جهانی خودروساز را آغاز کرد.
۰۴:۰۹
خودروهای چینی در بازارهایی مانند ایران و روسیه به علت تحریم و ممنوعیت واردات خودروسازان مطرح خیلی سریع جا افتادند. ولی در بازارهای آزاد جهانی هنوز دیدگاه مثبتی به چینی‌ها وجود ندارد و مشتریان نسبت به خرید چینی‌ها حس خوبی ندارند. البته در ایران و روسیه هم اوضاع تفاوتی ندارد و مشتریان از سر ناچاری به چینی‌ها روی خوش نشان دادند.
دستاور سفر دولت به چین در حوزه خودرو چه بود؟
پس از تحریم های آمریکا علیه ایران، خودروهای چینی در کنار داخلی ها بازار خودرو را در دست گرفتند.
اکو ایران : خودروهای جدید بازار پاییزی متفاوتی را می سازند.
اکو ایران : شکل و شمایل بازار خودرو وارداتی با رونمایی از آیین نامه جدید دگرگون می شود.
۱