آخرین اخبار دبیر شورای عالی امنیت

۰۱:۳۲
در این برنامه سفر در زمان چند خبر کوتاه رخ داده در هفته گذشته، طی دهه‌های دور را مرور کردیم.
بسیاری مهمترین عملکرد علی شمخانی در حوزه سیاست خارجی را پیگیری عادی‌سازی و ازسرگیری روابط ایران و عربستان سعودی می‌دانند؛ پس از هفت سال قطع روابط شاهد بودیم که اسفند ماه سال 1401 با میانجیگری پکن و با حضور شمخانی و همتای سعودی خود در چین، سرانجام این دو قدرت منطقه‌ای آشتی کردند.
۱