آخرین اخبار درآمد سرانه ملی

اکوایران: اگر درآمد سرانه هر ایرانی که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست می‌آید، بر حسب میانگین قیمت دلار محاسبه شود، در این سال‌ها هر ایرانی به طور متوسط چند دلار درآمد داشته است؟ در این گزارش درآمد سرانه بر حسب دلار در سال‌های 1392 تا 1402 بررسی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ملی ایرانیان پس از 3 سال رشد مثبت، در سال 1401 به حدود سال 96 رسیده است.
۱