آخرین اخبار درآمدهای ارزی غیرنفتی

۱۱:۳۰
حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش های حوزه انرژی برای صنایع بیان کرد: ما در بخش برق و گاز در تابستان و زمستان با ناترازی مواجه هستیم. برای حل زیرساخت ها نیازمند تغییر رویکرد فعلی خواهیم بود. دولت باید در این زمینه رویکرد خود را تغییر دهد، در غیر این صورت درامدهای ارزی ما کاهش پیدا می کند.
۰۲:۰۶
در سه ماهه منتهی به تیرماه امسال، فروش صادراتی صنایع بورسی کاهشی 15.6 درصدی را ثبت کرده. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از تولید ماهانه صنایع بورسی حکایت از این دارد که صادرات این صنایع در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال هم منفی 12.3 درصد بوده.
۱