آخرین اخبار رسوب 500 تن برنج ایرانی

اکوایران: اوایل خردادماه بود که انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران از رسوب این کالای اساسی در شمال کشور خبر داد. مشکلی که وزارت جهاد برای عبور آن خبر از خرید برنج داخلی داد، اما مشکل دپو برنج ایرانی در انبارهای شمال کشور برطرف نشد. حال معاون اول رییس جمهور از ضرب‌العجل یک‌ماه برای خرید برنج مازاد شمال خبر داده تا به این طریق انبارها برای برنج‌های جدید آماد شود.
۱