آخرین اخبار روزنامه اطلاعات

۰۴:۵۷
سیدمحمود دعایی ۸۱ سال پیش در یزد به دنیا آمد. با وجود اینکه به اصلاح طلبان نزدیک تر بود اما حدود چهار دهه عنوان روحانی میانه‌رو را یدک کشید.
سید محمود دعایی، مردی میانه رو در عرصه سیاست و رسانه جمهوری اسلامی روز 15 خرداد آخرین برگ دفتر زندگی را ورق زد.
۱