آخرین اخبار روغن خوراکی

اکوایران: شرکت صنعت غذایی کورش که یکی از زیر مجموعه های هلدینگ گلرنگ به حساب می آید در سال جاری به دلیل رشد بالای نرخ فروش روغن های خوراکی، افزایش 144 درصدی را در فروش شش ماهه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل داشته است. با وجود رشد بالای فروش و درآمدزایی چشمگیر غکورش احتمال رشد سودآوری این مجموعه در صورت های مالی شش ماهه به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت کاهش یافته است.
اکوایران: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا دنیا در کنار کمبود غلات با کمبود دانه های روغنی نیز روبرو شود؛ چالشی که موجب شد تا دنیا به میدان رقابت برای خرید غلات و دانه های روغنی تبدیل شود.
۱