آخرین اخبار ریسک سرمایه گذاری

۰۲:۵۷
سرمایه‌گذاری در بازار سهام، با درنظرگرفتن این موضوع که افراد و سرمایه گذاران خرد بتوانند چینش بهتری در پرتفوی شان داشته باشند، نیازمند تجربه و سواد مالی کافی است.
۰۴:۰۷
صنعت خودرو در کنار ارزش معاملات و سهم از شناوری بالایی که دارد، فضایی را برای افرادی فراهم می کند که در ادبیات مالی به نوسان گیران معروف هستند.
۱