آخرین اخبار ریپو اوراق

اکوایران: با بررسی وضعیت ابزارهای اصلی سیاست پولی توسط بانک مرکزی در زمستان 1402، در پیش گرفتن روند کاهشی نرخ بهره تا انتهای سال جاری تقریبا دور از ذهن بنظر می‌رسد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، علی‌رغم اینکه تزریق اعتبار در بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی بیشتر شده است، نرخ بهره بین بانکی حول 23.5 درصد در حال نوسان بوده است.
۱