آخرین اخبار زلزله در تهران

۰۹:۱۹
حمید صفاری - استاد دانشگاه شهید بهشتی – می‌گوید بر اساس داده‌های تاریخی گسل مشا هر 165 سال زلزله 7 ریشتری داشته که 28 سال از آن تاریخ گذشته و زلزله نیامده و گسل‌هایی که می‌توانند منشاء زلزله‌های شدید باشند در 50 تا 60 کیلومتری تهران هستند.
۰۱:۴۴
بعد از زمین لرزه در ترکیه و سوریه بسیاری در فضای مجازی این پرسش را مطرح کردند که زلزله با پایتخت چه خواهد کرد؟
۱