آخرین اخبار زنجیره ارزش مس

۰۲:۱۱
کوروش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران بیان کرد: باید مشخص شود برنامه‌های مدرس خیابانی برای مجموعه ملی مس ایران چیست. خوب است که با انجمن مس ایران و فعالان بخش خصوصی جلسه‌ای داشته و از برنامه‌های خود بگویند.
۰۳:۱۷
صادرات کاتد مس از نگاه برخی خام فروشی محسوب می شود و حالا قرار است شرکت توسعه زنجیره ارزش مس با ورود به این حوزه به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و همچنین تامین نیاز صنایع های تک برود.
۰۱:۳۰
برخی معتقدند فعالیت شرکت توسعه زنجیره ارزش مس می تواند فعالیت های توسعه ای در شرکت ملی مس را محدود کند.
۰۲:۲۳
ایران با دارا بودن 6 درصد از ذخایر مس جهان، فرصتی بی‌نظیر برای ارزآوری از طریق توسعه زنجیره ارزش این فلز ارزشمند دارد.
۱