آخرین اخبار زیان انباشته خودرو سازی

اکوایران: صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال شرکت‌های بورسی نشان داد که زیان انباشته 10 شرکت با بیشترین انباشت زیان، به نسبت ابتدای امسال 30 درصد افزایش یافته و از 470 همت به بالای 612 همت صعود کرده است.
اکوایران: شرکت پارس خودرو در شش ماهه سال جاری با ثبت 4 هزار و 611 میلیارد تومان زیان خالص به زیان انباشته 20 هزار و 714 میلیارد تومانی در ترازنامه خود رسید.
اکوایران: شرکت سایپا در تابستان امسال با ثبت 4 هزار و 837 میلیارد تومان زیان خالص، به زیان انباشته 45 هزار و 610 میلیارد تومانی رسید.
اکوایران: زیان انباشته شرکت ایران خودرو با ثبت زیان خالص 13 هزار و 300 میلیارد تومانی تابستان امسال به 97 هزار میلیارد تومان رسید.
اکوایران: زیان انباشته دو شرکت خودروسازی بزرگ در چندسال گذشته حدودا 10 برابر شده است. سیاست سرکوب قیمت کارخانه علاوه براینکه تاثیری در کنترل قیمت خودرو نداشته، رانت‌های زیادی نیز ایجاد کرده است. درهمین خصوص به عقیده بسیاری، سیاست تنظیم‌گری قیمت خودرو نیازمند زیرساخت‌های بسیار مهمی مانند کنترل و نظارت بر کیفیت و میزان عرضه خودرو است.
۱