آخرین اخبار زیان خالص

اکوایران: شرکت پتروشیمی خراسان در یازده ماهه طی شده از سال جاری 6 هزار و 261 میلیارد تومان فروش عملیاتی داشته که به نسبت فروش 7 هزار و 520 میلیارد تومانی یازده ماهه ابتدایی سال 1401 کاهش 17 درصدی داشته است.
اکوایران: شرکت پتروشیمی زاگرس که در ماه‌های اخیر با توقف بخشی از تولیدات خود در جریان قطع گاز مواجه بود؛ از رفع برخی از محدودیت‌های گازی و راه‌اندازی مجدد فعالیت متوقف شده قبلی خبر داد.
اکوایران: شرکت مبین انرژی خلیج فارس در دی و بهمن ماه امسال نیز مشابه روند سال‌های اخیر با کاهش فروش قابل توجهی مواجه است که از کاهش ظرفیت تولید پتروشیمی‌های کشور نشأت می‌گیرد.
اکوایران: شرکت ملی سرب و روی ایران که در نیمه امسال با توقف تولیدات کارخانه سرب زنجان خود خبر داد؛ در صورت‌های مالی 9 ماهه سال جاری خود از زیان خالص فصلی 8 میلیارد تومانی خود پرده برداری کرد.
اکوایران: شرکت کالسیمین که در دو ساله 1400 و 1401 با متوسط حاشیه سود خالص فصلی 59 درصدی فعالیت می‌کرد؛ در فصل پاییز امسال حاشیه سود خالص 6 درصدی داشته است.
اکوایران: شرکت مخابرات ایران، در بهمن ماه امسال رکود درآمدزایی ماهانه خود را به یک همت رساند؛ در حالی که این مجموعه در سه فصل ابتدایی سال جاری با زیان خالص مواجه بوده است.
اکوایران: شرکت صنایع مس شهید باهنر در 10 ماهه طی شده از سال جاری با افزایش نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان در درآمد‌های عملیاتی خود به نسبت 10 ماهه ابتدایی سال 1401 همراه است.
اکوایران: شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سه فصل ابتدایی سال 1400 حاشیه سود خالص 39 درصدی داشته است. این مجموعه در سه ماهه ابتدایی سال جاری به متوسط حاشیه سود فصلی 20 درصدی دست پیدا کرده است.
اکوایران: شرکت برج میلاد تهران در انتهای سال 1401 زیان انباشته 28 میلیارد و 500 میلیون تومانی به بار آورده است؛ در حالی که سرمایه این شرکت در ترازنامه تنها 6 میلیارد تومان است. زیان انباشته ابتدای دوره سال گذشته برج میلاد تهران تا 60 میلیارد تومان رسیده بود.
اکوایران: شرکت پارس خودرو در شش ماهه سال جاری با ثبت 4 هزار و 611 میلیارد تومان زیان خالص به زیان انباشته 20 هزار و 714 میلیارد تومانی در ترازنامه خود رسید.
۱ ۲