آخرین اخبار سابقه تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش از جذب ۷۵ هزار معلم جدید طی سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: بیش از ۲۰۰ هزار معلم کسری داریم که این کسری ناگهان ایجاد نشده است.
اکوایران: داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری می‌توانند از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ کد سابقه تحصیلی خود را با مراجعه به درگاه خدمات وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند.
۱