آخرین اخبار ساخت مسجد

۰۲:۰۰
ساخت مسجد در بوستان قیطریه یکی از موضوعات ترند در نوروز 1403 بود.
۱۳:۳۶
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می‌گوید: در ماجرای پارک قیطریه دو قطبی کاذب به وجود آمده است. شهرداری قصد ندارد زورکی مسجد بسازد.
۰۲:۱۶
همزمان با بحث ساخت مسجد در بوستان قیطریه تهران، سابقه ساخت مسجد در بوستان‌های تهران را بررسی کردیم.
۱۷:۰۹
محمد آقامیری در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری این قصد را داشتیم که بوستان‌ها فضای مناسبی برای شهروندان باشد. ساخت مساجد در بوستان‌ها مصوبه سال ۸۳ شورا را دارد و ۴۳ مسجد در بوستان ها ساخته شده که پارک لویزان، نهج البلاغه و پلیس از جمله این بوستان ها هستند.
۱