آخرین اخبار سازمان استاندارد

اکو ایران: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تداوم روند کم فروشی در برخی واحدهای تولیدی خبر داد و اعلام کرد ما در کشور با کم فروشی روبرو هستیم اما نسبت به زمان شروع بازرسی واحدهای تولیدی درصد کم فروشی کاهش یافته است.
رئیس سازمان استاندارد کشور اعلام کرد که بعد از طرح یارانه های جدید دولت، کم فروشی در کشور افزایش داشته و نتیجه یک تحقیق حاکی از آن است که از بین ۳۶۵ برند شناخته شده، ۴۱/۳۵ درصد کم فروشی دارند.
۰۶:۳۳
رئیس سازمان استاندارد کشور اعلام کرد که بعد از طرح یارانه های جدید دولت، کم فروشی در کشور افزایش داشته و نتیجه یک تحقیق حاکی از آن است که از بین 365 برند شناخته شده، 41.35 درصد کم فروشی دارند.
۱