آخرین اخبار ساینا S

اکو ایران : قیمت خودروها به صورت کاغذی رشد می کند.
اکو ایران : سیاست گذار خودرویی به تفکیک تعداد متقاضیان را اعلام کرد.
اکو ایران : وزارت صمت محصولات سه خودروساز را به صورت فروش فوق العاده در سامانه یکپارچه در دسترس متقاضیان قرار داده است.
اکو ایران : تعداد محصولات عرضه شده در دومین طرح فروش خودرو افزایش یافت.
اکو ایران : خودروسازی سایپا عرضه محصولات خود از مسیر فروش فوق العاده را کلید زد.
اکو ایران: اولین طرح پیش فروش و مشارکت در تولید زمستانه سایپا برگزار شد.
۱