آخرین اخبار ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده

اکوایران: برنامه هفتم توسعه کشور در حالی در دستور مجلس قرار داشت که برنامه ریزی برای اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس این سند بالا دستی باید در دستورکار دولت قرار گیرد. این خبر می تواند به طور مستقیم دارندگان خودروهای فرسوده و به طور غیر مستقیم متقاضیان خودروهای وارداتی را خوشحال کند.
اکو ایران : خودروهای تجاری سنگین برای الصاق گواهی اسقاط با فرمول قدیم هر چه زودتر اقدام کنند. زیرا قرار است به زودی تحویل گواهی های اسقاط بر اساس آیین نامه جدید در دستورکار قرار گیرد.
اکو ایران : اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفته و دارندگان خودروهای فرسوده که در طرح های فروش سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند با فراغ بال بیشتری به خودروهای انتخابی خود دسترسی پیدا می کنند.
اکو ایران : خودروسازان موظف هستند تا برای شماره گذاری محصولات تولیدی خود، گواهی اسقاط ارائه دهند. اما بررسی ها نشان می دهد برخی از شرکت های خودروساز از این اقدام سرباز زده و همین مساله سبب شده تا آنها امکان شماره گذاری محصولات تولیدی خود را نداشته باشند. این اتفاق به نوعی به زیان مشتریان این شرکت های خودروساز تمام شده و زیرا خودروسازان نمی توانند محصولاتی فروخته شده را پلاک کرده و به صاحبان آنها…
اکو ایران : دارندگان خودروهای فرسوده که در دومین دور از فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه فروش اقدام به نام نویسی برای محصولات خودروسازان حاضر در این طرح فروش کردند می توانند برای در اختیار گرفتن خودروی مورد نظر خود در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ثبت نام کنند.
اکو ایران : ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در حال رایزنی است تا خودروهای نو شماره برای نهایی کردن پروسه پلاک شدن، مجوز لازم را از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در میان مدارک خود ارائه دهند. این اتفاق می تواند نمودار نزولی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
اکو ایران : خودروسازان خصوصی با چالش جدیدی روبرو شدند. به نظر می رسد این چالش بی ارتباط با مقاومت آنها در مقابل قیمت گذاری محصولات تولیدشان توسط شورای رقابت نباشد. شورای رقابت در اردیبشهت امسال خودروهای خصوصی را قیمت گذاری کرد اما مدیران این شرکت ها زیر بار قبول قیمت های اعلامی نرفتند. همین اتفاق منجر به بازنگری در قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت شد.
اکو ایران : اسقاط خودروهای فرسوده با امکان ثبت نام متقاضیان در طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه بار دیگر در دستورکار قرار گرفت. بحث تعیین قیمت لاشه خودروهای فرسوده یکی از چالش های اصلی در این زمینه بود که به نظر می رسد بعد از کارشناسی های متعدد تعیین تکلیف شده است.
۱