آخرین اخبار سعید ذکایی

۰۹:۰۳
سعید ذکایی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کامپاند و مستر پچ می گوید: وضعیت فعلی تولید در صنایع تکمیل زنجیره، کلیدی در تامین ارزش صنایع پتروشیمی و پلیمر است. کشور ما زنجیره کاملی را در مقایسه سایر کشورهای خلیج فارس دارد. اما مشکلاتی در این حوزه داریم مثلا بخشی از سرمایه گذاری هایی که در سال های قبل انجام شده، هنوز ناقص مانده است.
۱