آخرین اخبار سقف وام قرض الحسنه

اکوایران: ​سقف وام اعطایی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه چندشعبه‌ای به مبلغ 100 میلیون تومان رسید.
فرزین از افزایش سقف وام قرض‌الحسنه به 300 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و 750 میلیون تومان برای کسب و کارهای کوچک و اشخاص حقوقی خبر داده و گفته که تغییر روش محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه، اصلاح ضوابط وجوه اداره شده و افزایش منابع قرض‌الحسنه از محل این وجوه، انتشار اوراق مالی و اسلامی بر اساس عقد قرض‌الحسنه از تغییرات ایجاد شده برای وام قرض‌الحسنه است.
اکوایران: سقف فردی تسهیلات و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه شرکت‌های حقوقی در بانک‌های قرض‌الحسنه به میزان 50 درصد افزایش یافت.
۱