آخرین اخبار سهم از تولید ناخالص داخلی

اکو ایران: بررسی سهم بخش خدمات و زیرگروه‌های آن در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد سهم کل بخش خدمات در ارزش افزوده کل کشور برابر با 54.7 درصد بوده که در میان زیرگروه‌های آن کرایه و خدمات کسب و کار بیشترین سهم را داشته است. همچنین سهم کل بخش خدمات نسبت به پاییز سال گذشته 0.3 واحد افت کرده که این افت در 3 زیرگروه آن نیز دیده می‌شود.
۱