آخرین اخبار سود اوراق بدهی دولتی

۰۲:۵۷
محسن موسوی مدیرعامل و عضو هیات مدیره تامین سرمایه امید می گوید: مجموعه تامین سرمایه امید با 7 صندوق که 2 صندوق با درآمد ثابت است، بازدهی های خوبی را به ثبت رسانده است و چهار بار افزایش نرخ برای این صندوق ها داشتیم.
اکوایران: تا 18 مرداد سال 1402 مجموعا 19 همت اوراق دولتی برای پوشش دادن کسری بودجه دولت انتشار یافته اما در همین بازه دولت مجبور بوده تا برای ایفای تعهدات خود بالغ بر 69 همت بابت اصل و سود اوراق بپردازد.
۱