آخرین اخبار سوزوکی پاکستان

پاکستان برای واردات محصولات مواد غذایی و انرژی به واردات وابسته است. این کشور که در سال جاری با بحران های زیادی دست و پنجه نرم کرده هنوز نتوانسته قله مشکلات را پشت سر بگذارد و در انبوه مشکلات گرفتار است. سیل ویرانگر پاکستان در سال جاری مردم زیادی را بی خانمان کرد‌.حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت انرژی بحران انرژی این کشور را تشدید کرد و پاکستان نتوانست سوخت کافی را برای مصرف مردم وارد کند.…
۱