آخرین اخبار سيد احمد موثقى

۰۲:۵۵
علیرغم آنکه چند سالى است که گروهک تروریستى داعش در هیچ کجا خلافت و مرکزیتى ندارد اما این گروه هنوز در برخى نقاط حضور دارد و عملیات هایى انجام مى دهد. لذا هرچند گفته مى شود در دوره پساداعش به سر مى بریم اما این جریان و اندیشه همچنان هرچند محدودتر پابرجاست.
۰۲:۲۴
هرچند در دوره پساداعش هستیم اما این جریان همچنان در نقاط مختلقى از جهان فعالیت مى کند. اما داعش بیشتر در کدام مناطق متمرکز است؟
۳۴:۵۲
این روزها در اکثر مرزهاى خاکى کشورمان، نیروهاى تروریستى چون داعش خراسان و جیش العدل مستقر هستند. گستره زیادى از مرزهاى شرقى نیز حکومت طالبان در افغانستان مستقر است. با توجه به اینکه اخیرا تهدیداتى از ناحیه برخى گروه هاى تروریستى متوجه کشورمان شده، این پرسش شکل مى گیرد که آیا امروز در دوره پساداعش هستیم یا خیر، همچنین ایران باید چه سیاستى در برابر چنین جریان هایى داشته باشد؟
۱