آخرین اخبار سیاست گذاری پولی

فرض را بر این می‌گیریم که مقابل سیاستگذار، داشبوردی وجود دارد که در مواقع نیاز از برنامه‌های نصب‌شده در آن استفاده می‌کند.
۰۱:۴۹
بانک مرکزی از دو سیاست جدید رونمایی کرد. سیاستگذار پولی و بانکی کشور برای کنترل رشد نقدینگی از یک ضرب‌الاجل جدید خود رونمایی کرد و در صورتی که مدیران عامل بانک‌ها در این حوزه تخطی کنند، به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.
۰۱:۰۰
با وجود اینکه بازار اوراق بدهی در ایران با تاخیر بسیار شروع به کار کرده، نتایج مثبت آن در همین دوره محدود قابل مشاهده است. با کاهش درآمد‌های ناشی از صادرات نفت، بازار اوراق بدهی به دولت این امکان را داده تا دوره گذار از بودجه نفتی را با موانع کمتری پشت سر گذارد.
۱