آخرین اخبار شاخص قیمت مواد غذایی فائو

اکوایران: براساس تازه ترین گزارش فائو، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه فوریه بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اکوایران: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از ثبات قیمتی در بازار جهانی مواد غذایی ظرف ماه نوامبر خبر داد. ظرف یازدهمین ماه از سال 2022 درحالی که از نرخ غلات، گوشت و محصولات لبنی در بازارهای جهانی کاسته شد بر بهای روغن‌های گیاهی و شکر افزوده شد.
۱