آخرین اخبار شاخص میزان سفارشات جدید

اکوایران؛ افزایش میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن ماه به کمک شامخ آمد و شاخص کل اقتصاد در این ماه تحت تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به عدد 55.05 رسید؛. رقمی که بالاترین مقدار در 9 ماهه گذشته محسوب می‌شود.
۱