آخرین اخبار شاخص کل اقتصاد

اکوایران؛ افزایش میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن ماه به کمک شامخ آمد و شاخص کل اقتصاد در این ماه تحت تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به عدد 55.05 رسید؛. رقمی که بالاترین مقدار در 9 ماهه گذشته محسوب می‌شود.
اکوایران: وضعیت شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در سال 1401 چه شکل و شمایلی داشته است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با شروع ناآرامی‌ها که از اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، شاهد کاهش شدید عدد شامخ کل اقتصاد بود، اما این روند در دوماه آخر سال تغییر کرد و با رشد عدد این شاخص شاهد خروج اقتصاد از رکود بوده‌ایم.
۱