آخرین اخبار شبکه‌های توزیع و صادرات

اکوایران: ارزیابی روند صادرات صنایع غذایی از سقوط آزاد صادرات این بخش به لحاظ ارزشی و وزنی در بازه زمانی ۶ساله حکایت دارد.
۱