آخرین اخبار شرکت تک نان

۳۱:۲۵
حساسیت اجتماعی که درباره نان وجود دارد و سهم این کالا در مصرف دهک های پایین موجب شده یارانه های بالایی به این بخش اختصاص پیدا کند. برخی مسوولان دولتی می گویند در حالی که قیمت آرد در بازار آزاد به هر کیسه بیش از 500 هزار تومان رسیده؛ قیمت آرد دولتی کمتر از 50 هزار تومان است و همین موضوع موجب انحراف منابع شده است.
۱