آخرین اخبار شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان

۱۰:۲۸
حسین عزیزی معاون امور مالی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان گفت: تخصیص بهینه منابع، افزایش درآمدها و بازدهی شرکت های زیرمجموعه، توسعه انواع روش های تامین مالی و ارتقا نظم مالی از برنامه های پیش روی این شرکت در سال آینده است.
۰۷:۳۵
امیرحسین اشرفی معاون طرح و برنامه و بودجه شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان در خصوص برنامه های آتی این شرکت در سال آینده می گوید: برنامه شرکت در ۴ محور اصلی است که مهم ترین محور آن استفاده از ابزارهای ویژه بازار سرمایه خواهد بود. در حال پیگیری هستیم که سهام شستان یا در انتهای سال یا اوایل سال بعد در بازار سرمایه عرضه شود.
۱