آخرین اخبار شرکت ماد آریا ویستا

۰۴:۲۷
در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، کروز نیز به عنوان بزرگترین قطعه‌ساز کشور حضور داشت. یکی از زیرمجموعه‌ها و شرکای کروز شرکت صندلی سازی ماد آریا ویستا بود.
۰۳:۴۲
تحریم های صنعت خودرو سبب شد زنجیره خودروسازی به فکر داخلی سازی قطعات مورد نیاز خود افتاد. بررسی قیمت تمام شده خودرو نشان می دهد صندلی حدود 5 درصد قیمت تمام شده خودرو را شامل می شود.
۱