آخرین اخبار شرکت کارگزاری بانک آینده

۰۳:۳۹
فاطمه کوثری مدیر تامین مالی شرکت کارگزاری بانک آینده اظهار کرد: به تازگی شرکت کارگزاری بانک آینده موفق شد شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس با نماد حپرتو را در بازار دوم فرابورس عرضه کند که یکی از شرکت ها در حوزه حمل و نقل است.
۱