آخرین اخبار شوک اقتصاد

اکوایران: میلی به جای استفاده از پیروزی قوی انتخاباتی خود و اختلاف احزاب اپوزیسیون، تقابل و مقاومت نیروهایی را برانگیخته است که در حال متحد شدن هستند. به نظر می‌رسد افکار عمومی نیز در حال تغییر است، زیرا نسبت مردمی که در فقر زندگی می‌کنند از 45 درصد به تقریبا 60 درصد رسیده است.
اکوایران: درآمد سرانه دهه ۹۰ شاهد کاهش تدریجی بوده اما دو شوک اصلی درآمدی به این روند وارد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد واکنش مصرف سرانه در شوک دوم نسبت به شوک اول شدت بیشتری داشته است.
۱