آخرین اخبار علیرض مناقبی نوایی

۰۳:۱۹
برخی از فعالان و سیاستگذاران صنعت غذا معتقدند یکی از مشکلات اصلی در سال جاری برای فعالیت در این حوزه، تامین ارز بوده است. این در حالی است که رییس هیات مدیره مجمع عالی واردات معتقد است: افرادی که از مشکل ارزی صحبت می کنند به نوعی فرار رو به جلو می کنند.
۱